BUSINESS TIREK
Кәсіпкерлер мен менеджерлерге арналған бағдарлама
General Management Program
20 мамыр 2024
Заманауи білім
Жаңа дағдылар
Кәсіпкерлік
Кәсіпкерлер мен менеджерлердің әлемдегі және бизнестегі тез өзгеретін жағдайларға бейімделуге қажет заманауи білім
Бағдарлама қатысушылардың заман талабына сай жаңа дағдыларын қалыптасуға бағытталған
Кәсіби біліктілікті кеңейту, заман талабына сай көшбасшылық және кәсіпкерлік ойлауды дамыту
BUSINESS TIREK
Кәсіпкерлер мен менеджерлерге арналған бағдарлама
General Management Program
20 мамыр 2024
Жаңа дағдылар
Бағдарлама қатысушылардың заман талабына сай жаңа дағдыларын қалыптасуға бағытталған
Кәсіпкерлік
Кәсіби біліктілікті кеңейту, заман талабына сай көшбасшылық және кәсіпкерлік ойлауды дамыту
Заманауи білім
Кәсіпкерлер мен менеджерлердің әлемдегі және бизнестегі тез өзгеретін жағдайларға бейімделуге қажет заманауи білім
Бағдарлама
Оқу мерзімі: 20 мамыр - 27 маусым
Бағдарламада бизнеске деген көзқарас жан-жақты қарастырылады, бұл қатысушылардың жүйелі түрде ойлауын дамытуға ықпал етеді
Модуль 1
Жеке тиімділік көшбасшының бәсекеге қабілеттігінің негізі
Модуль 2
Басқару жүйесіндегі тиімді ойлау әдістері
Модуль 3
Қаржылық талдау
Модуль 4
Модуль 5
Дұрыс маркетинг
Модуль 6
Операциондық менеджмент
Модуль 4 | Дұрыс маркетинг
Модуль 4 | Дұрыс маркетинг
HR: Тиімді басқару негіздері-дау дамайлардың
алдын-алу шарттары
ретінде
Бағдарлама
Оқу мерзімі: 20 мамыр - 27 маусым
Бағдарламада бизнеске деген көзқарас жан-жақты қарастырылады, бұл қатысушылардың жүйелі түрде ойлауын дамытуға ықпал етеді
Модуль 1
Жеке тиімділік көшбасшының бәсекеге қабілеттігінің негізі
Модуль 2
Басқару жүйесіндегі тиімді ойлау әдістері
Модуль 3
Қаржылық
талдау
Модуль 4
HR: Тиімді басқару негіздері-дау дамайлардың алдын-алу шарттары ретінде
Модуль 5
Дұрыс маркетинг
Модуль 6
Операциондық менеджмент
Бағдарлама кестесі
Қатысу форматы
20-21 мамыр 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Оқу форматы:
Модуль 1 | Жеке тиімділік көшбасшының бәсекеге қабілеттігінің негізі
2 аптада 1 рет, 4 күн
Күндері мен ұзақтығы:
Модуль мақсаты:
20 мамыр - 27 маусым
96 академиялық сағат
- Қатысушыларды көшбасшылыққа және мақсат қою дағдыларын айқындау мен қалыптастыруға жетелеу.

- Қатысушылардың өз нәтижелерін талдау және түсіндіру, өз әрекеттерінің тиімділігін өлшеу және арттыру
Бітіру туралы құжат:
AlmaU біліктілік арттыру дипломы
Модуль мазмұны:
Бағдарлама құны
- Топ-менеджерлер құзыреттерінің мүмкіндіктері

- Тұлғааралық байланыс және оларды дұрыс жетілдіру

- Стрессті және уақытты басқару

- Эмоциялық интеллект және оны дамыту әдістері

- Дау-дамайларды реттеу

- Келіссөз жүргізу дағдылары. Дизайндық ойлау және шығармашылық
Модульдан кейінгі нәтижелер:
345 000 ₸
- Жеке тиімділіктің негізгі қырларын анықтайды

- Жеке даму жоспарын жасайды

- Жеке тиімділікті өлшеудің дамыған тәсілін дәлелдейді

- Ұжымдық әрекеттестіктің тиімділігін болжайды
22-23 мамыр 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 2 | Басқару жүйесіндегі тиімді ойлау әдістері
Модуль мақсаты:
— Жаңа әдістерді үйрете отырып, қатысушылардың ойлау өрісін кеңейту

— Қатысушыларды бизнесте және күнделікті өмірде креативті ойлауға үйрету
Модуль мазмұны:
— Ми туралы ақпарат

— Адам жадының ерекшеліктері

— Интеллект карта

— Терең ойлау әдісі

— Алты малақай әдісі
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— Мидың жұмыс істеу тиімділігі артады

— Жасырын ресурстарының ашылуына көмектесіп, бизнесте және күнделікті өмірде көп пайдасын келтіреді

— Жоғары деңгейдегі презентация жасауға, берілген ақпаратты тез қабылдауға, және есте сақтау уақытын қысқартуға мол мүмкіндік береді

— Үйретілген әдістемелер синтезі адам ойлау қабілетінің шексіз мүмкіндіктерін ашады
03-04 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 3 | Қаржылық талдау
Модуль мақсаты:
— Кәсіпорынның операциялық тиімділігін басқарудағы қаржылық функцияны зерттейсіз, бизнестің қаржылық көрсеткіштерімен жұмыс істеуді үйренесіз,
инвестициялық жобаларды таңдайсыз, бюджетті жасайсыз
Модуль мазмұны:
— Қазіргі компаниядағы қаржыгердің рөлі

— Қаржылық есептілікті талдау

— Қарыздық қаржыландыру және қаржылық тұрақтылық

— Қаржылық модельдеу

— Жоспарлау және бюджеттеу

— Бухгалтерлік есепке кіріспе

— Активтерді басқару
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— Заманауи компаниядағы қаржыгер рөлін біліп, өсу бағыттарын анықтау. Қаржыгер мен қаржылық талдаушы қандай білім мен дағдыларға ие болуы керектігін түсіну

— Есеп саясатындағы өзгерістер әртүрлі кезеңдерде есеп беруге қалай әсер ететінін түсіну

— Компанияның қаржылық жағдайын оның қарыздық жүктемесін ескере отырып бағалауды үйрену. Қаржылық тұрақтылық түсінігімен таныс болу
05-06 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 4 | Дұрыс маркетинг
Модуль мақсаты:
— Маркетинг саласындағы жүйелік білімді меңгеру

— Компанияңыздың мақсаттарын көрсететін жеке жоба негізінде маркетинг кешенін әзірлеу
Модуль мазмұны:
— Қазіргі бизнестің маркетингке қатысты мәселелері мен сұранысы

— Cараптама: Компанияға, бәсекелестерге сараптама

— Клиенттерге сараптама жасау. Мақсат және күтілетін нәтиже

— Дата аналитика және precision making

— Стратегия. Маркетингтік жоспар мен стратегияның айырмашылығы неде?

— Маркетинг компаниялар мен арналар. Digital маркетинг: Көрсеткіштер мен аналитика
Модульдан кейінгі нәтижелер:
- Заманауи бизнес архитектурасын түсініп, үздік халықаралық тәжірибені қолдануға мүмкіндік

- Шешім қабылдаудың заманауи аналитикалық жүйесін құру

- Нарықта тиімді болатын бірыңғай маркетинг стратегия құра аласыз

- Стратегияны жүзеге асыру үшін қажетті білім, қызметкерлерді басқару үшін қажет құралдарды аласыз

- Заманауи көшбасшыға қажет стратегиялық тұрғыдан ойлау қабілетін меңгеріп, бәсекеге қабілетті боласыз
24-25 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 5 | HR: Тиімді басқару негіздері-
дау дамайлардың алдын-алу шарттары ретінде
Модуль мақсаты:
— Қатысушылар тиімді әдістер мен алгоритмдерге үйренеді

— Адам басқару барысында қызметкерлердің тиімділігін арттыра отырып, компанияның жалпы дамуына жетелейді
Модуль мазмұны:
— Мотивация

— Қуат. Қызметкердің мінез-құлқын өзгертуге ықпал ету

— Сенім - Ресурс ретінде

— Топ құру: идеяның тарихы. Команда құру

— Басқару командалары. Команда құрудың заманауи мәселелері

— XXI ғасырдағы операцияларды басқару. Жылдам өзгеру
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— HR құралдары арқылы бизнес тиімділігін арттырудың негізгі тенденциялары мен заманауи тәсілдерін білу

— Ұйымның бизнес мақсаттарын жүзеге асыру үшін қызметкерлердің мінез-құлқын басқару жүйелері мен механизмдерін құру

— Күшті корпоративтік мәдениет пен кәсіби командаларды құру
26-27 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 6 | Операциондық менеджмент
Модуль мақсаты:
— Қатысушыларды өндірісті басқарудағы базалық ұғымдармен және заманауи үлгідегі өндірісті басқарудағы шешуші
көрсеткіштермен таныстыру.
— Кәсіби дамуында қатысушылардың жаңа белестерге шығуы үшін өндірісті тиімді басқаруға дағдыландыру
Модуль мазмұны:
— Бизнестегі іс әрекетердің нәтижелілігі мен өнімділігі жағынан көзқарас

— Мекемедегі іс әрекеттер стратегиясы

— Өндірістегі іс әрекеттерді басқару

— Қызмет көрсету саласындағы іс әрекеттерді басқару

— Сапаны басқару жүйесі

— Мекемедегі менеджменттің дамуы мен процесстік басқару жолдары
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— Мекеменің басқару жүйесіндегі іс әрекеттер менеджментінің орнын анықтай отырып стратегия мен тәуекелге байланыстылығын түсінетін болады

— Іс ірекеттер стратегиясының болуы мүмкін түрлерін және комбинацияларын бағалай алатын болады

— Мекеменің көрсететін қызмет түрлерінің талдауын жасай алатын болады

— Мекеме менеджмент жүйесін жақсарту барысында TQM құралдарын пайдалануға мүмкіндік алады
— Оқу ақысын 3-ке бөліп төлеуге болады. Төлем кестесі оқу келісімінде бекітіледі

— AlmaU бағдарламаларының түлектеріне 10% жеңілдік беріледі
Бизнес-тренер. Бахыт Жумакаева, т.ғ.к.
"Эксперт-Академия" директоры
Бизнес-тренер. Әнуар Төлепбай, MBA
CEO "Compass Telecom"
Бизнес-тренер. Жанар Кожабаева
"Western Universal Consulting" негізін қалаушы және директоры
Бизнес-тренер. Бахыт Аманжолқызы
MSc in Communications. CEO "ABCommunications"
Бизнес-тренер. Бахыт Жумакаева, т.ғ.к.
"Эксперт-Академия" директоры
Бизнес-тренер. Әнуар Төлепбай, MBA
CEO "Compass Telecom"
Бағдарлама кестесі
20-21 мамыр 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 1 | Жеке тиімділік көшбасшының бәсекеге қабілеттігінің негізі
22-23 мамыр 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 2 | Басқару жүйесіндегі тиімді ойлау әдістері
03-04 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 3 | Қаржылық талдау
05-06 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 4 | Дұрыс маркетинг
24-25 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 5 | Адам ресурстарын басқару. HR
26-27 маусым 2024 ж. Сағат: 09.30 - 17.30
Модуль 6 | Операциондық менеджмент
Модуль мақсаты:
— Кәсіпорынның операциялық тиімділігін басқарудағы қаржылық функцияны зерттейсіз, бизнестің қаржылық көрсеткіштерімен жұмыс істеуді үйренесіз,
инвестициялық жобаларды таңдайсыз, бюджетті жасайсыз
Модуль мазмұны:
— Қазіргі компаниядағы қаржыгердің рөлі

— Қаржылық есептілікті талдау

— Қарыздық қаржыландыру және қаржылық тұрақтылық

— Қаржылық модельдеу

— Жоспарлау және бюджеттеу

— Бухгалтерлік есепке кіріспе

— Активтерді басқару
Модульдан кейінгі нәтижелер:
Модуль мақсаты:
— Заманауи компаниядағы қаржыгер рөлін біліп, өсу бағыттарын анықтау. Қаржыгер мен қаржылық талдаушы қандай білім мен дағдыларға ие болуы керектігін түсіну

— Есеп саясатындағы өзгерістер әртүрлі кезеңдерде есеп беруге қалай әсер ететінін түсіну

— Компанияның қаржылық жағдайын оның қарыздық жүктемесін ескере отырып бағалауды үйрену. Қаржылық тұрақтылық түсінігімен таныс болу
— Жаңа әдістерді үйрете отырып, қатысушылардың ойлау өрісін кеңейту

— Қатысушыларды бизнесте және күнделікті өмірде креативті ойлауға үйрету
Модуль мазмұны:
— Ми туралы ақпарат

— Адам жадының ерекшеліктері

— Интеллект карта

— Терең ойлау әдісі

— Алты малақай әдісі
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— Мидың жұмыс істеу тиімділігі артады

— Жасырын ресурстарының ашылуына көмектесіп, бизнесте және күнделікті өмірде көп пайдасын келтіреді

— Жоғары деңгейдегі презентация жасауға, берілген ақпаратты тез қабылдауға, және есте сақтау уақытын қысқартуға мол мүмкіндік береді

— Үйретілген әдістемелер синтезі адам ойлау қабілетінің шексіз мүмкіндіктерін ашады
Модуль мақсаты:
- Қатысушыларды көшбасшылыққа және мақсат қою дағдыларын айқындау мен қалыптастыруға жетелеу.

- Қатысушылардың өз нәтижелерін талдау және түсіндіру, өз әрекеттерінің тиімділігін өлшеу және арттыру
Модуль мазмұны:
- Топ-менеджерлер құзыреттерінің мүмкіндіктері

- Тұлғааралық коммуникациялар және оларды дұрыс жетілдіру

- Стрессті және уақытты басқару

- Эмоциялық интеллект және оны дамыту әдістері

- Дау-дамайларды реттеу

- Келіссөз жүргізу дағдылары. Дизайндық ойлау және шығармашылық
Модульдан кейінгі нәтижелер:
- Жеке тиімділіктің негізгі қырларын анықтайды

- Жеке даму жоспарын жасайды

- Жеке тиімділікті өлшеудің дамыған тәсілін дәлелдейді

- Ұжымдық әрекеттестіктің тиімділігін болжайды
Модуль мақсаты:
— Қатысушыларды өндірісті басқарудағы базалық ұғымдармен және заманауи үлгідегі өндірісті басқарудағы шешуші
көрсеткіштермен таныстыру.
— Кәсіби дамуында қатысушылардың жаңа белестерге шығуы үшін өндірісті тиімді басқаруға дағдыландыру
Модуль мазмұны:
— Бизнестегі іс әрекетердің нәтижелілігі мен өнімділігі жағынан көзқарас

— Мекемедегі іс әрекеттер стратегиясы

— Өндірістегі іс әрекеттерді басқару

— Қызмет көрсету саласындағы іс әрекеттерді басқару

— Сапаны басқару жүйесі

— Мекемедегі менеджменттің дамуы мен процесстік басқару жолдары
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— Мекеменің басқару жүйесіндегі іс әрекеттер менеджментінің орнын анықтай отырып стратегия мен тәуекелге байланыстылығын түсінетін болады

— Іс ірекеттер стратегиясының болуы мүмкін түрлерін және комбинацияларын бағалай алатын болады

— Мекеменің көрсететін қызмет түрлерінің талдауын жасай алатын болады

— Мекеме менеджмент жүйесін жақсарту барысында TQM құралдарын пайдалануға мүмкіндік алады
Қатысу форматы
Модуль мақсаты:
— Маркетинг саласындағы жүйелік білімді меңгеру

— Компанияңыздың мақсаттарын көрсететін жеке жоба негізінде маркетинг кешенін әзірлеу
Модуль мазмұны:
— Қазіргі бизнестің маркетингке қатысты мәселелері мен сұранысы

— Cараптама: Компанияға, бәсекелестерге сараптама

— Клиенттерге сараптама жасау. Мақсат және күтілетін нәтиже

— Дата аналитика және precision making

— Стратегия. Маркетингтік жоспар мен стратегияның айырмашылығы неде?

— Маркетинг компаниялар мен арналар. Digital маркетинг: Көрсеткіштер мен аналитика
Оқу форматы:
Модульдан кейінгі нәтижелер:
- Заманауи бизнес архитектурасын түсініп, үздік халықаралық тәжірибені қолдануға мүмкіндік

- Шешім қабылдаудың заманауи аналитикалық жүйесін құру

- Нарықта тиімді болатын бірыңғай маркетинг стратегия құра аласыз

- Стратегияны жүзеге асыру үшін қажетті білім, қызметкерлерді басқару үшін қажет құралдарды аласыз

- Заманауи көшбасшыға қажет стратегиялық тұрғыдан ойлау қабілетін меңгеріп, бәсекеге қабілетті боласыз
2 аптада 1 рет, 4 күн
Күндері мен ұзақтығы:
20 мамыр - 27 маусым
96 академиялық сағат
Бітіру туралы құжат:
AlmaU біліктілік арттыру дипломы
Бағдарлама құны
Модуль мақсаты:
— Қатысушылар тиімді әдістер мен алгоритмдерге үйренеді

— Адам басқару барысында қызметкерлердің тиімділігін арттыра отырып, компанияның жалпы дамуына жетелейді
345 000 ₸
Модуль мазмұны:
— Оқу ақысын 3-ке бөліп төлеуге болады. Төлем кестесі оқу келісімінде бекітіледі

— AlmaU бағдарламаларының түлектеріне 10% жеңілдік беріледі
— Мотивация

— Қуат. Қызметкердің мінез-құлқын өзгертуге ықпал ету

— Сенім - Ресурс ретінде

— Топ құру: идеяның тарихы. Команда құру

— Басқару командалары. Команда құрудың заманауи мәселелері

— XXI ғасырдағы операцияларды басқару. Жылдам өзгеру
Модульдан кейінгі нәтижелер:
— HR құралдары арқылы бизнес тиімділігін арттырудың негізгі тенденциялары мен заманауи тәсілдерін білу

— Ұйымның бизнес мақсаттарын жүзеге асыру үшін қызметкерлердің мінез-құлқын басқару жүйелері мен механизмдерін құру

— Күшті корпоративтік мәдениет пен кәсіби командаларды құру
Бизнес-тренер. Бахыт Жумакаева, т.ғ.к.
"Эксперт-Академия" директоры
Бизнес-тренер. Әнуар Төлепбай, MBA
CEO "Compass Telecom"
Бизнес-тренер. Жанар Кожабаева
"Western Universal Consulting" негізін қалаушы және директоры
Бизнес-тренер. Бахыт Аманжолқызы
MSc in Communications. CEO "ABCommunications
Бизнес-тренер. Бахыт Жумакаева, т.ғ.к.
"Эксперт-Академия" директоры
Бизнес-тренер. Әнуар Төлепбай, MBA
CEO "Compass Telecom"
Business Tirek
бағдаралама аясында жетілдіретін дағдылар:
 • Бизнесті тиімді басқару
  Бизнеске көзқарас жан-жақты қарастырылады, бұл
  қатысушылардың жүйелі ойлауын дамытуға ықпал етеді.
 • Басқарудың тиімділігін арттыру
  Компания жұмысына керекті дағдылар, тиімді басқарудың қыр-сырын меңгеріп, бизнесті әрі қарай өсірудің жаңа жолдарын ашасыз
 • Өзгерістерге бейімделу
  Әлемдегі және бизнестегі тез өзгеретін жағдайларға оңай бейімделу
 • Networking
  Пайдалы нетворкинг, іскерлік байланыстар мен таныстар шеңберін кеңейтесіз
Қазір тіркеліңіз
Өтінішті толтырып, менеджерлерден кеңес алыңыз
Қазір тіркеліңіз
Өтінішті толтырып, менеджерлерден кеңес алыңыз
AlmaU туралы
Қазақстан мен Орта Азиядағы №1 бизнес университеті
AlmaU - AMBA халықаралық аккредитациясын алған
Қазақстан мен Орталық Азиядағы бірінші университет
(МВА қауымдастығы, Ұлыбритания)
Біз білім туралы бәрін білеміз
AlmaU - еліміздегі алғашқы болып кәсіпкерлер үшін
менеджмент бойынша оқыту бағдарламаларын іске қосты
AlmaU түлектері - Қазақстанның үздік кәсіпкелері және менеджерлері.
AlmaU туралы
Қазақстан мен Орта Азиядағы №1 бизнес университеті
AlmaU - AMBA халықаралық аккредитациясын алған
Қазақстан мен Орталық Азиядағы бірінші университет
(МВА қауымдастығы, Ұлыбритания)
Біз білім туралы бәрін білеміз
AlmaU - еліміздегі алғашқы болып кәсіпкерлер үшін менеджмент бойынша оқыту бағдарламаларын іске қосты
AlmaU түлектері - Қазақстанның үздік кәсіпкелері және менеджерлері.


Бітіру құжаты
AlmaU біліктілік арттыру дипломы
Бағдарламаның түлектеріне 2 жылдың ішінде Қазақстандық МВА-
бағдарламасына түсу аясында «Операциондық менеджмент» пәні бойынша оқу нәтижелерін қайта есепке алуға құқық береді
Бітіру құжаты
AlmaU біліктілік арттыру дипломы
Бағдарламаның түлектеріне 2 жылдың ішінде Қазақстандық МВА-
бағдарламасына түсу аясында «Операциондық менеджмент» пәні бойынша оқу нәтижелерін қайта есепке алуға құқық береді
Бізбен хабарласыңыз
Телефон
+7 771 552 7857
Электрондық пошта
center@almau.edu.kz